Konstantīns Žiharevs - Spēki cilvēkā - Konstantīns Žiharevs-Pilna organisma diagnostika - Veselības pārbaude |vispārēja veselības pārbaude|

Pilna organisma diagnostika
Pāriet uz saturu

Konstantīns Žiharevs - Spēki cilvēkā

Veselības pārbaude |vispārēja veselības pārbaude|
Publicēja ieeja Veselības noslēpumi ·
Tags: KonstantīnsŽiharevspinaorganismadiagnostika.
Spēki cilvēkā


Visas potences, kas pastāv ārējā pasaulē, ir arī cilvēkā. Materiālajām substancēm, kas veido cilvēka ķermeni, pat visām kopā ir ļoti maza vērtība. Bet, saprotiet to, cik ļoti vērtīgs ir cilvēka ķermenis pats par sevi. Lai atdzīvinātu fizisko ķermeni, ir nepieciešams dzīvs spēks. Šis dzīvais, vibrējošais spēks ir iegūts no mūsu Visuma Dzīvības  Spēka. Visas ķermeņa darbības kļūst iespējamas tikai pateicoties šim Dzīvības  Spēkam. Pats Dzīvības  Spēks iegūst savu vibrāciju no augstāka avota – to izstaro garīgie spēki.

Ignorējot šīs dziļās patiesības, cilvēki veltīgi tērē savus spēkus un dzīvi bezjēdzīgos meklējumos.

Cilvēkiem vajag nodibināt pareizas attiecības ar Dievu. Tas nozīmē, ka garīgajiem vingrinājumiem, tādiem kā Dieva vārda slavināšana vai meditācija, domājot par Dievu, nedrīkst būt vārdisks vai mehānisks raksturs, bet jānāk no sirds. Ir cilvēki, kuri pielūdz Dievu. Bet tas ir pilnīgi formāli. Viņu sirds tur nav klāt. Šodien par tiem, kas slavina tā Kunga vārdu, nedarot to no sirds, vajadzētu teikt, ka viņi nav  īsteni ticīgi Dievam.
Cilvēkiem jāpielūdz Dievs ar mīlestību pret Dievu, nevis sīku labvēlību dēļ vai materiāla izdevīguma dēļ. Cilvēkiem jāmeklē Dievišķīgais sevī, nevis ārējos objektos.

Uzticīgajiem vajag tiekties pēc pārmaiņām savās sirdīs un prātā, lai viņi pilnībā atteiktos no savas pieķeršanās laicīgajiem priekšmetiem un pievērstos Dievam. Dievs vērtē jūsu jūtas, bet ne jūsu fizisko darbību. Padariet Dieva vārdu par mērķi, lai kontrolētu prātu.

Cilvēkiem vajag censties dzīvot ideālu dzīvi, kalpojot sabiedrībai. Vispirms viņiem vajag darboties atbilstoši savai sirdsapziņai. Domās, vārdos un darbos visu laiku jābūt harmonijai.

Apskatīt ziņu avotu:Vispārēja veselības pārbaude
Informācija un pieraksts uz organisma diagnostiku : Tāl. +37129256399, Konstantīns Žiharevs, Artilērijas 46, Rīga, LV1009.

Информация и запись на диагностику по телефону Tāl. +371 29256399, Константин Жихарев. Artilērijas 46, Rīga, LV1009.

Atgriezties pie satura